Svømmehallsaggregater CK Covent

Covent
Firma profil: Produsent
Hovedkvarter: NO
Kapitalgruppe: Soler & Palau Ventilation
Personale: 1164
Etableringsdato: 2008
Forretningsområde: Europa
Spør om produktet
Produktbeskrivelse

Svømmehaller inneholder stor mengde fuktighet, noe som kan skade selve bygget og materialene, om den ikke blir fjernet. Det kreves derfor gode avfuktingsprodukter for å ta vare på byggverket. Det er i tillegg viktig å ta vare på godt inneklima for alle som oppholder seg i svømmeanlegget, slik at en kombinerer både god ventilasjon, god avfukting og lavt energiforbruk. Covent har produsert aggregater for ulike behov siden 1976. Ventilasjonsaggregater for ulike segmenter som næringsbygg, industri, marine, offshore og i senere tid også til svømmehaller. Covent har lansert en serie avfuktingsaggregater, spesielt egnet for korrosiv luft som i svømmehaller. Sammen med Covent sin energisparingsprofil, klarer vi å løse oppgaven med lavt energiforbruk, godt inneklima og ingen fuktskader. Forståelsen av å ta vare på den store energimengden som ligger i en svømmehall, utnytte denne til andre oppgaver som oppvarming av bassengvann eller forbruksvann til dusjanlegg, gir store energibesparelser. Samtidig som en hindrer at fuktigheten skal ødelegge materialene i selve bygget. Ved nattdrift, eller ved liten aktivitet i bassenget, kan en ofte kjøre anlegget med stor omluftsmengde, og mindre friskluft. Tilsvarende når aktiviteten i bassenget øker, og friskluft behovet øker, så går anlegget automatisk over i ny driftsform. Avanserte styresystemer med dynamiske systembilder viser til enhver tid anleggets driftsform. Den trygghet som ligger i en effektiv og oversiktlig styring, gjør det enklere for driftspersonalet, og sikrer en forsvarlig drift av avfuktingsanlegget. Gjennom mange års erfaring med aggregater til skip – både supply-skip i Nordsjøen, og offshoreleveranser, har vi benyttet kompetansen og erfaringene til også å gjelde svømmehaller. Materialvalg og varmepumpeteknologi er områder som Covent har bygget opp lang erfaring med. Derfor har vi løsninger som lett implementeres inn i dette segmentet.

Prinsipp for varmepumpe-løsning er basert på to ulike behov:

1. Der en kan benytte varmepumpe til oppvarming av ulike varmebehov til bassengvann og forbruksvann.

2. Eller bare der en primært benytter varmepumpen til avfuktning, og luftoppvarming, med mulighet for restleveranse til bassengvannet.

Den siste for å redusere effekt til kompressoren.  Våre svømmehalls-aggregater lages med galvaniserte materialer som pulver-lakkeres med epoxy for alle innvendige flater. Gjelder også vifter og spjeld. Alle batterier lages med lakkerte rammer, alupaint finner og Cu rør. Dette for å sikre at det ikke vil korrodere på noen overflater. Selve gjennvinneren lages i aluminiumsplater som er epoxy-lakkert. Vår erfaring er at disse materialer har størst holdbarhet. Filterrammen, hvor en foretar filterskift, lager vi derimot i AISI 316L materialer. Det viser seg at epoxy-lakkert ramme blir slitt/ripet over tid og da lettere begynner å korrodere. Da er syrefast materiale bedre. Ved fabrikken har Covent fagfolk for alle oppgaver innen styring, kommunikasjon og system oppbygging, sammen med varmepumpe- og kjøle kompetanse. Dette er en trygghet som Covent kan videreføre til sine kunder, der service og oppfølging vil være en viktig faktor. Svømmehallsaggregater.

Covent har en aggregatserie for avfuktings aggregater med en rekke størrelser, tilpasset alle typer svømmeanlegg. I tillegg kan de ulike standarder tilpasses til akkurat ditt behov. Aktiviteten i bassenget, sammen med vanntemperatur i forhold til rom temperatur, er av avgjørende vekt, når avfukting skal beregnes. Slik informasjon er tilgjengelig ved beregning. Utvalg standardaggregater for avfuktning:

Svømmehallsaggregater CK Covent - 1

Spør om produktet
Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?