21 nov 2017 | Aeroventic
4.0
Sikkerhet på taket

Det er viktig å sørge for at de som jobber i høyden har de beste forutsetninger for en trygg arbeidsplass. Protan tar sikkerhet på alvor, og tilbyr flere sikringsløsninger som trygger taket både for de som tekker og for framtidig ferdsel på taket.

Et studie utført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet viser at alvorlige personskader er hyppigst i bygge- og anleggsbransjen. Vi som bransje skal aldri gå på akkord med sikkerheten, og vi skal gjøre det vi kan for å trygge arbeidsforholdene for våre ansatte og kunder. Protan tar sikkerhet på alvor og tilbyr flere sikringsløsninger som trygger taket både for de som tekker og for framtidig bruk.

Gjennom Byggherreforskriften er byggherren forpliktet til å sikre at HMS ivaretas i alle faser av et prosjekt, fra planlegging, gjennom byggeperioden og til inspeksjon og vedlikehold av det ferdige taket. Protan tilbyr flere løsninger for permanent sikringsutstyr som tilfredsstiller krav i denne forskriften og bidrar til tryggere arbeidshverdag:

Sikkerhet på taket - 1

 1. Sikkerhetskroker med innfestningsplate(5) er et kostnadseffektivt og funksjonelt system for flate tak. Sikkerhetsløsningen festes forsvarlig uten bruk av festemidler ned i bærende konstruksjon og uten å punktere takbelegget. Innfestningsplaten (5) sveises fast til Protan takbelegg. Over platen sveises en prefabrikkert detalj av Protan SE og sikkerhetskroken monteres til innfestningsplaten.

 2. Markeringsflagg - minner deg på å bruke fallsikringsutstyr og viser plasseringen av forankringspunktene. Du holder også enkelt kontroll på snødybden. 

 3. Sikkerhetsrekker med innfestningsplate(5) er vår løsning for skrå tak. Innfestningsplatene festes som beskrevet og en festekonsoll monteres på hver plate. Et stålrør strekkes gjennom festekonsollene hvor den som arbeider på taket kan feste sin sikkerhetssele.

 4. Stigesikring med innfestningsplate(5) møter kravet om at stigen skal sikres mot å skli ved arbeid på tak uten takrenne. To stålbraketter festes til innfestningsplaten(4) og sikrer at stigen står støtt.

 5. Innfestningsplate til bruk for de ulike sikringssystemene

 6. Wiresystem med innfestningsplate (5) gjør at du kan jobbe uhindret og løpende forankret inntil og ved siden av wiresystemet for optimal ergonomi.

Sikkerhet på taket - 2

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?