15 nov 2017 | Aeroventic
RePack fikk Nordisk råds miljøpris 2017

Den finske virksomheten RePack mottok Nordisk råds miljøpris for sin utvikling av gjenbruksemballasje og retursystem til e-handel.

Direktør Jonne Hellgren fikk overrakt prisen på 350.000 kr av fjorårets vinner Klaus Pedersen under Nordisk råds prisutdeling i Finlandiahuset i Helsingfors.

Bedømmelseskomiteens begrunnelse:

E-handel vokser raskt i Norden og resten av verden, og man forventer at volumet vil fordobles i løpet av ganske få år. Denne utviklingen har mange konsekvenser for miljøet, ikke minst en massiv bruk av engangsemballasje. Mens bedømmelseskomiteen forholder seg kritisk til det generelt stigende forbruket, er man glad for å se at virksomheten RePack fra Finland har løst en del av problemet ved å utvikle praktisk gjenbruksemballasje og retursystem til e-handel.

RePack er vinner av Nordisk råds miljøpris 2017 fordi virksomheten med sitt produkt gjør miljø til god forretning og på en lett tilgjengelig og innovativ måte er med på å fokusere på gjenbruk, unødig ressursforbruk og avfallsproduksjon. I samspill med forbrukerne er RePack med på å redusere mengden avfall. Deres transportpose er laget av resirkulerte plastposer og kan gjenbrukes minst 20 ganger. 75 % av alle poser blir levert tilbake via retursystemet. Det er et markedsdrevet initiativ og vil kunne spres til mange andre land og bransjer til fordel for miljøet.

Kontakter

Louise Hagemann 
Telefon +45 21 71 71 41 
E-post loha@norden.org

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?