18 aug 2017 | Aeroventic
5.0
Regnværet koster milliarder

Værobservasjoner viser at klimaet i Norge har blitt 18 prosent våtere de siste hundre årene. Styrtregn og store nedbørsmengder har økt kraftig i omfang, og størst skade gjør vannet på Sør- og Østlandet.

Bare siden januar 2016 har brannvesenet rykket ut 471 ganger på grunn av vann på ville veier. Det er lovfestet at brannvesenet skal redde verdier, enten det er brann eller vann som truer, og skader på grunn av storm, skred og flom dekkes i dag av fellesskapet gjennom Naturskadeordningen. Oversvømmelser i byer på grunn av kraftig regn, regnes imidlertid ikke som naturskade, og ender dermed ofte opp som forsikringssaker. Forsikringsbransjen melder om en kraftig økning i tallet på vannskader og medfølgende utbetalinger. For samfunnet totalt sett snakker vi om enorme omkostninger. Det regjeringsutnevnte overvannsutvalget estimerte i 2015 at overvannet koster samfunnet 1,6 til 3,6 milliarder i året. 

Det hviler et stort ansvar på både gårdeiere og utbyggere for å imøtekomme fremtidens behov for overvannshåndtering. Protan BlueProof holder igjen regnvann i inntil 24 timer og unngår overbelastning på avløpsnettet. Blå tak er et kostnadseffektivt tiltak mot overvannsutfordringene, både i bebygde og nye områder. Se Protan BlueProof – unikt system for håndtering av overvann

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?