30 mar | Aeroventic
4.0
Olje- og energiministeren fikk innsikt i kraftløsninger for havbunnsfabrikker hos ABB

abb.no

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte nylig ABB på Bryn i Oslo for en presentasjon av konseptet som åpner for nye muligheter i havrommet.

John Pretlove i ABB (t.v.) forteller olje- og energiminister Terje Søviknes (t.h.) om hva som skjer med elektroniske komponenter under ekstreme trykk i selskapets havbunnslaboratorium i Oslo.

ABB leder et felles industriprosjekt med blant annet Statoil for utvikling av undervanns kraft- og styringsløsninger med en kostnadsramme på én milliard kroner. Olje- og energiministeren fikk en orientering om den banebrytende teknologien som er under utvikling.

- Å kunne sette kraftdistribusjonsløsninger, en form for nedsenket nettstasjon, på flere tusen meters dyp, titalls mil fra eksisterende infrastruktur, for overføring av store mengder elektrisitet åpner helt nye muligheter i havrommet, forteller Steffen Waal, administrerende direktør hos ABB i Norge.

- Teknologien er allerede tatt i bruk i mindre skala på verdens første undervanns gasskompresjon, på Aasgaard-feltet i Nordsjøen, hvor den bidrar til høyere utvinningsgrad og økt levetid på brønnene.

Med industriaktører som Statoil, Chevron og Total på laget er det naturlig at olje- og gassvirksomhet står høyt på dagsorden for havbunnskraften.

- Statoil har som mål å etablere en komplett havbunnsfabrikk i 2020. Da er pålitelige kraftløsninger som utvikles i industriprosjektet, vitalt, kommenterer Waal.

Samtidig byr teknologien på fordeler for andre bransjer.

- Store, offshore oppdrettsanlegg som senkes for å forbedre fiskehelsen er under utvikling. Og havbunns gruvedrift er i sin spede begynnelse. Selv om de er helt ulike, har de en ting til felles, nemlig at de vil trenge elektrisk kraft. Og med fornybar kraft fra land kan begge bransjer være mer bærekraftige, forteller direktøren.

Offshore kraftnett
Han slår et slag for å se på undervanns kraftnett i områder på sokkelen med aktiviteter innen petroleum, havbruk, gruvedrift og/eller offshore vindkraft.

- Et eller flere kraftnett for elektrifisering av industriell aktivitet på sokkelen vil kutte utslippene, spesielt fra petroleumsvirksomheten, samtidig som det kan benyttes for integrasjon av offshore vindkraft. En fellesløsning vil være mest gunstig for både industriaktørene og samfunnet, mener Waal.

Industriprosjektet går over en femårsperiode og avsluttes i 2019. Det støttes av Forskningsrådet gjennom DEMO2000-programmet. Kostnadsrammen er på rundt én milliard kroner. ABB benytter ressurser i flere land i utviklingen, blant annet havbunnslaboratoriet på Bryn. 

Kraftløsningene i prosjektet utvikles for å overføre og distribuere 100 megawatt (som 100 000 panelovner på 1000 watt) inntil 600 kilometer på 3000 meters dyp. Utstyret designes for inntil 30 års drift med minimal eller ingen intervensjon.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?