15 sep 2017 | Aeroventic
4.5
NYE PRISER GJELDENDE FRA 20. AUGUST 2017! Børresen Cooltech AS

Børresen Cooltech AS endrer sine priser fra 01.08.2017. Prisendringen begrunnes i økte kostnader og råvarepriser og vil berøre deler av vårt produktspekter. Størrelsen på endringene vil variere på de forsk jellige rabattgruppene.

Det er i all hovedsak på kuldemedier hvor prisene på enkelte produkter endres betydelig. Dette gjøres med bakgrunn i endringer i markedssituasjon og reduser av importkvoter for kuldemedier med høy GWP inn til EU, samt liten tilgang på råstoff til produsenter. Til de av våre kunder som har elektroniske prislister så vill nye prislister være tilgjengelige fra 01.08.17, og kan oversendes ved henvendelse til oss.
Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?