18 jun | Aeroventic
5.0
Ny filterstandard – EN ISO 16890

airmaster-as.no

Partikkelluftfiltre til ventilasjon skal fra 1. juli 2018 overholde den nye filterstandard EN ISO 16890, som erstatter NS-EN 779:2012. Alle Airmaster-anlegg som bestilles fra 1. juli, leveres derfor med filtre i henhold til den nye standarden EN ISO 16890. Filtrene vil være merket i henhold til de nye betegnelsene.

Den nye filterstandarden innføres med henblikk på at det fremover skal eksistere en global filterstandard som alle skal overholde. 

Den nye EN ISO 16890 testmetoden fokuserer på filtreringsevnen av bestemte partikkelstørrelser. Den gamle testmetoden besto utelukkende av filtreringsevnen uten å ta høyde for hvilke partikler filtrene kunne filtrere fra. På den måten blir det mer oversiktlig å sammenligne med partikkelforurensning i andre sammenhenger.

Tabell 1 angir hvordan de gamle klassifiseringene iht. NS-EN 779:2012 ses i forhold til de nye klassifiseringene iht. EN ISO 16890. Det er ikke mulig å oversette direkte til den nye klassifiseringen,
men i tabell 1 er det angitt hvordan Airmaster ser de to klassifiseringene i forhold til hverandre. 

Ny filterstandard – EN ISO 16890 - 1

EN ISO 16890 bruker nye betegnelser som klassifiserer effektiviteten av filtreringen ift. partikkelstørrelsene. PM1, PM2,5 og PM10 angir partikkelstørrelsen i µm, der 10 µm er den største partikkelen og 1 µm er den minste partikkelen. Foran PM står en e (ePM) som angir effektiviteten av utskillingsevnen for partikkelstørrelsen. Denne angis i %. F.eks. kan et filter som oppfyller kravene til ISO ePM1 (>55%) skille ut mer enn 55 % av partiklene av størrelsen 1 µm.

Det kommer nye varenumre for alle filtre og filtersett. 

All dokumentasjon vil bli endret løpende til å ang filtre i henhold til den nye ilterstandarden.

 

Ny filterstandard – EN ISO 16890 - 2

Figur 1 - Partikkelstørrelse i normalt forekommende luftforurensende stoffer.

Kilde: Danvak, Grundbog Varme- og klimateknik, 3. udgave.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?