19 feb | Aeroventic
Norges Astma- og Allergiforbund og Flexit AS har inngått samarbeid

flexit.no

Med NAAF sin brede fagkompetanse rundt inneklima og Flexit sin kjernekompetanse på ventilasjonsløsninger, ønsker begge parter å dele kunnskap, erfaringer og problemstillinger tilknyttet disse områdene.

Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte konsentrasjon, yteevne og produktivitet. Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for mangelfull ventilasjon og feil drift.

Les mer om inneklima i boliger på NAAF sine hjemmesider>>

Les mer om ventilasjon og inneklima på Flexit sine hjemmesider >>

NAAF sin praktiske kompetanse og erfaring rundt forebyggende tiltak mot helseplager er interessant for oss å ta med som en del av grunnlaget i vår produktutvikling. Vi har begge et felles ønske om at alle skal få et bedre inneklima. Som en del av avtalen vil NAAF gi rådgivning og kursing for å heve kompetansen til våre ansatte ytterligere.» uttaler Jon Dehli, markedssjef i Flexit AS.

 

NAAF driver rådgivningstjeneste via telefon og e-post hver uke. Sammen vil Flexit og NAAF arbeide for at boligeiere får brukervennlige ventilasjonssystem som bidrar til godt inneklima», uttaler Kai Gustavsen, fagsjef i NAAF. 

 

Norges Astma- og Allergiforbund og Flexit AS har inngått samarbeid - 1
Jon Dehli, markedssjef Flexit AS
Norges Astma- og Allergiforbund og Flexit AS har inngått samarbeid - 2
Kai Gustavsen, fagsjef NAAF

 

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?