31 mai 2017 | Aeroventic
4.0
Nok et godt resultat fra AF Gruppen

AF Gruppen øker oppdragsmengden og leverer et godt resultat for 1. kvartal. Ordrereserven er rekordhøy og den finansielle posisjonen er sterk.

Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 2 662 (2 707) og resultat før skatt i 1. kvartal var MNOK 142 (186). Dette tilsvarer en resultatmargin i  kvartalet på 5,4 % (6,9 %).

AF Gruppens ordrereserve per 31.03.17 var MNOK 15 984 (10 623). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 415 (152) i 1. kvartal.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere.  Derfor inkluderes også tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 1. kvartal var 1,1 (2,1). Det samlede sykefraværet for 1. kvartal var 3,5 % (4,3 %).

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon, og konsernet hadde per 31.03.17 netto rentebærende fordringer på MNOK 1 063 (705).
Avtalen om kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entreprenad AB ble gjennomført 9. februar 2017.  Kanonaden Entreprenad AB med datterselskaper hadde i 2016 en omsetning på MSEK 708 og 188 ansatte.

-  AF Gruppen leverer et godt resultat for 1. kvartal. Økt oppdragsmengde med mange spennende kontrakter fra eksisterende og nye kunder gir en rekordhøy ordrereserve.

En milepæl i kvartalet har vært oppstart av Norges største anleggsprosjekt E18 Tvedestrand-Arendal. Dette er det første prosjektet i regi av Nye Veier, og prosjektet får høy oppmerksomet, ikke minst lokalt. Etter en rask og storstilt mobilisering av både prosjektorganisasjon og utstyr er anleggarbeidene nå i full drift.

Ved AF Miljøbase Vats utenfor Haugesund er aktiviteten større enn noensinne. Anlegget er spesialdesignet for kildesortering av utrangerte offshoreinstallasjoner. Dette er et eksempel på at miljømessig og sikker sanering av gamle installasjoner kan gjennomføres industrielt og effektivt.

Vår sterke finansielle posisjon gjør at vi kan levere utbytte til våre aksjonærer samtidig som vi styrker vår posisjon gjennom oppkjøp. Med oppkjøpet av Kanonaden Entreprenad realiserer AF sin strategi om vekst i Sverige. Oppkjøpet viser at vår modell med lokalt medeierskap er attraktivt for veldrevne og lønnsomme selskaper.

Laget vårt består av dyktige prosjektteam og medarbeidere som vil lykkes sammen med kundene, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

For nærmere informasjon:
Morten Grongstad, konsernsjef, mobil 991 53 905
Sverre Hærem, finansdirektør/CFO, mobil 952 45 167
Wibecke Brusdal, kommunikasjonsdirektør, mobil 930 93 150

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?