7 feb | Aeroventic
4.0
Leverer stor CO2-varmesentral på Rælingen

GK

GK Kulde skal sørge for fossilfri oppvarming på Marikollen i Rælingen.

Energisentral Fjerdingby skal dekke varmebehovet ved Marikollen ungdomsskole og flerbrukshall, kunstgressanlegget ved Marikollen idrettspark og to fremtidige nybygg.

Anlegget skal erstatte et oljefyringsanlegg, gasskjel og elkjeler. Energisentralen vil dekke 100 % av varmebehovet. Byggherren har allerede etablert en energibrønnpark med 86 energibrønner. Selve varmeproduksjonen vil finne sted i et utvidet teknisk rom i skolens kjeller.

Det er valgt å benytte to CO2-varmepumper ettersom det er behov for både lavtemperaturvarme og høytemperaturvarme. Den dimensjonerte ytelsen for varmepumpene er 1245 kW, og årsvarmefaktoren skal være 4,13.

– Det er behov for lavtemperaturvarme til kunstgressanlegget, vannforvarming, bassengvarming og ventilasjon, mens varmtvann er avhengig av høy temperatur, påpeker distriktssjef​ Lars Moger i GK Kulde, og utdyper:

– I motsetning til alle andre varmepumper, løfter CO2-varmepumpene bare deler av varmemengden til høy temperatur, mens resten avgis ved lavere temperatur. Dette gir totalt sett et lavere temperaturløft. Når varmebehovet har forskjellige temperaturkrav blir CO2-varmepumper mer energieffektive.

Varmepumpene skal sørge for alt av oppvarming av tappevann, oppvarming av bygg, snøsmelting og undervarme til kunstgressbanene.

– Vi skal installere en elkjel som også yter 1245 kW, men den er kun ment som back-up, og skal ikke benyttes til å dekke ordinært oppvarmingsbehov, forklarer Moger.

Kontraktsummen for GK Kulde er rett under 10 millioner kroner. Prosjektet har oppstart i mars 2018.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?