9 jul | Aeroventic
5.0
Intelligent naturlig ventilasjon er valgt til bærekraftig prestisjeprosjekt på Gullhaug Torg i Nydalen

windowmaster.no

WindowMasters BSI AS i Norge skal levere energieffektiv inneklimaløsning med automatisk naturlig ventilasjon. Byggeprosjektet Guldhaug Torg 2A forventes å utlede 50% mindre CO2 fra materialer, transport og energi sammenlignet med andre lignende bygninger, og kjøpe 0 kWh energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling.

Parkeringsplassen i Nydalen skal ryddes for å gjøre plass til Gullhaug Torg 2A; en 10,000m2 stor praktbygning med grønne ambisjoner. Ambisjonene kommer i høy grad fra den norske byggherren AVANTOR samt entreprenøren SKANSKA og arkitektene Snøhetta. I tillegg skal også WindowMaster bidra til å gi bygget et nær-null energiforbruk.

Med ca. 4 måneder igjen før det første spadetaket tas til høsten, er det besluttet at automatisk naturlig ventilasjon fra WindowMaster skal være med å oppfylle partnernes målsetning om å redusere klimakontrollen av bygningen med energitunge ventilasjonsaggregater. I stedet er det jobbet med en løsning som kan tilpasse seg det omkringliggende klimaet nesten uten bruk av strøm.

Automatisk naturlig ventilasjon skal brukes på etasjene med kontorer som befinner seg fra 1. til 6. etasje (med hybrid ventilasjon på plan 1-2) i det 18 etasjers høye komplekset.

En intelligent fasade

Allerede fra starten var tanker om «årstilpasset ventilasjon» til stede. Med den naturlige ventilasjonsløsningen fra WindowMaster arbeides det med trykkforskjeller i vinden på fasaden (hastighet og retning), temperatur ute og inne, samt CO2-nivåer innendørs. Dataen på disse parameterne forteller hvordan fasadevinduene skal reagere og hvor mye luft som skal slippes inn. I tillegg brukes diffust luftinntak i møtelokalene med høy personbelastning til å oppnå et behagelig inneklima med frisk luft, selv om vinteren. Om sommeren lukkes luften direkte inn gjennom automatisk styrte høyt plasserte vinduer, mens om vinteren lukkes den inn i vakre finérkamre plassert i taket gjennom høyt plasserte automatiserte spjeld. Fra kamrene siver luften langsomt gjennom perforeringer som eliminerer trekk.

De automatiserte vinduene som blir styrt av en intelligent programvare blir plassert høyt i fasaden, mens andre vinduer som kan åpnes manuelt, plassers lavt. De to ulike typene har forskjellige funksjoner. Ved å lukke luft inn via de høyt plasserte vinduene unngår man trekk i de kalde månedene, mens de lavt sittende vinduene til gjengjeld slipper inn en større luftmengde om sommeren når det kan være varmt.

På denne måte fungerer bygningen som en person som kan ta varme klær av og på alt etter været i stedet for å sku opp og ned radiatoren.

Triple-Zero: 0 kWh til ventilasjon, oppvarming og kjøling

I tillegg til en reduksjon av det totale energiforbruk til materialer, transport og energi med 50% sammenlignet med lignende bygninger, er det også et mål å kjøpe 0 kWh til ventilasjon, oppvarming og kjøling. For å møte de ambisiøse målene er det derfor også kombinert ulike bærekraftige teknikker.

Ved å utnytte bygningens termiske masse samt gjøre fasaden «intelligent», blir det mulig å holde inneklimaet og temperaturen på et behagelig nivå året rundt. Den lave vintersolen varmer opp den eksponerte bygningsmasse (solar-gain), mens det skal brukes nattkjøling via de automatiserte vinduene om sommeren. Med naturlig nattkjøling kan bygningens brukere møte inn til et behagelig og friskt inneklima om morgenen, og man behøver derfor ikke å investere i et energitungt airconditionsystem for å kjøle bygningen ned når man møter inn.

Andre bærekraftige tiltak som også bidrar til å gjøre bygningen klimavennlig, inkluderer blant annet solceller på taket, bærekraftig valg av materialer og grønn transport (det bygges ingen parkeringsplasser til biler i bygningen, men det blir ideell tilgang for fotgjengere og offentlig transport samt sykkelparkering).

I Guldhaug Torg 2A er det snakk om et tverrfaglig byggeprosjekt som tar nyskapende miljøteknologier i bruk. Det blir det første kombinerte bolig- og kontorbygg i Norge som anvender revolusjonerende lavenergimetoder til å styre oppvarming og nedkjøling av bygningen. Med sitt Triple-Zero mål er ambisjonen å demonstrere hvordan naturlig klimakontroll av bygninger kan oppnås med 0 KWh kjøpt energi.

Med den naturlige klimakontrollen oppnås ulike fordeler sammenlignet med mekanisk ventilerte bygninger. Bygningen vil blant annet være lettere å betjene, kreve mindre vedlikehold og ha en lenger levetid. Dessuten får man ekstra takhøyde ved å fjerne ventilasjonsrør samt redusert støy fra mekanisk ventilasjon og et optimalt naturlig lys fra vinduer.

Guldhaug Torg 2A, bestående av 5000 m2 bolig, 4500 m2 og 500 m2 butikker, forventes å stå ferdig i 2020.

Bygget er en del av et større prosjekt kalt «Naturligvis» med tre relaterte pilotbyggeprosjekter. Formålet har vært å jobbe med moderne, bæredyktige teknologier som kan implementeres på andre prosjekter. Resultater og erfaringer fra Naturligvis kan leses i en samlet rapport.

Last ned rapporten her.

Foredrag om Naturligvis med de involverte parter, inkludert WindowMaster, kan sees her.

Nyhedsoversigt

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?