14 feb | Aeroventic
Hva du må vite om den nye filterstandarden ISO16 890

Ny filterstandard som gjelder fra 1. jan 2017 med overgangsperiode til 1. juli 2018

Hvorfor har man valgt å utvikle en ny filterstandard?

 • Det er en stor fordel for bransjen at det nå bare finnes en filterstandard i ehel verden, slik at det er enkelt å sammenligne og kjøpe filtre
 • Den nye standarden deler filtrene inn i flere klasser og gir filtrene navn som umiddelbart kan ”oversettes” til hvor gode filtrene er til å filtrere bestemte partikler fra luften. Det er en utrolig stor fordel, idet forskning har vist at partikler i inneklimaet er helseskadelig.

Den nye standard tar altså de overnevnte punktene med i klassifikasjonen - se tabellen under.

Filterklasse ifølge ISO16890  ePM1  ePM2,5 ePM10
 
 grov
Utskillelsesevne 50-95 % 50-95 % 50 - 95 % mindre enn 50%
Partikkelstørrelse Opp til 1 µm opp til 2,5 µm  opp til 10 µm  Alle størrelser

 Hva du må vite om den nye filterstandarden ISO16 890 - 1

Hittil - ifølge EN13779  Ifølge ISO 16 890 (VDI og SWKI)
 M5  ISO ePM10 (≥ 50%)
 F7  ISO ePM2,5 (≥ 65%) eller ISO ePM1 (≥ 50%)
 F9  ISO ePM1 (≥ 80%)

Noe som EXHAUSTO forsøker å etterleve.

Hva med de filtrene du kjøper hos oss:

I prislisten 2018 benytter vi de eksisterende filterangivelsene på eksisterende filtre – men under utskiftingsfiltre på side 94-98 vil du kunne se begge angivelsene i teksten.

EXHAUSTO sine beregningsprogrammer vil bli oppdatert med de nye filterangivelsene i løpet av året.

 


Eksempel fra prislisten

Kompakt-VEX
Varenummer
M5
F7
 
Forklarende tekst
Coarse 85%
ePM1 55%
VEX4000
Varenummer
M5
F7
F9
 
Forklarende tekst
Coarse 85%
ePM1 60%
ePM1 85%

 

Les mer om den nye filterstandarden her.

For ytterlige spørsmål, kontakt salgsavdelingen på tlf 65661234.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?