20 jun 2017 | Aeroventic

Er du ingeniør tar du denne på to minutter

 Fredagsnøtt - denne tar du på to minutter - 1

Hva ser du i skissen over? Du skal få et hint, noe er feil.

Fant du feilen? Det dreier seg om energitap.

Diagrammet viser temperaturer i et ventilasjonsaggregat som står i et typisk eldre kontorbygg. Vi har montert noen enkle temperaturmålere, på størrelse med en terning, som kan leses av trådløst.

Ved første øyekast ser det kanskje ok ut. Batteriene er fulladet og signalene gode. Fredagsnøtt - denne tar du på to minutter - 2

Men du skal få et par hint til.

    1.  Legg merke til datoen, det er sommer.
    2. Temperaturen for avtrekket er 26 grader
    3. Temperaturen på tilluften, luften som tilføres kontorplassene, er 16 grader

Så langt ser det ganske normalt ut. Det er varmt og det tilføres kjøling. Men se på avtrekk og avkast.

Det er varmt i avtrekk og kaldere i avkast. Temperaturen for avtrekket (26) synker til 18 grader etter at den har passert aggregatet. Varmegjenvinneren går altså.

Svar: Det som skjer er at uteluften varmes opp av den varme inneluften gjennom varmegjenvinneren før den igjen kjøles ned via kjølebatteriet. Det brukes altså unødvendig energi til kjøling.

Dette var kanskje ikke så vanskelig å se, men illustrerer godt kjernen i driftsoppfølging.

Systemene sender ingen feilsignaler, alt fungerer jo, men informasjonen systemene gir er verdiløse om de ikke analyseres. Sett at du hadde 50 av disse anleggene, hvordan ville du fulgt opp da?

10 TWh-målet er kun oppnåelig hvis vi drifter anleggene godt. Har du ikke inhouse kompetanse til dette, bør du søke hjelp. Det kan fort lønne seg.

GK jobber med å utvikle algoritmer og «machine learning» hvor uønskede driftstilstander kan oppdages i et stort antall tekniske installasjoner. God energieffektiv driftsoppfølging handler om så mye mer enn å lese av noen feilmeldinger på et SD-anlegg.

Synes du denne var morsom gi den gjerne til din driftstekniker.

God helg!

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?