12 feb | Aeroventic
EcoDesign Regulation 2015/1188

Mange av produktene våre påvirkes av økodesigndirektivet 2015/1188 for varmeovner.Økodesigndirektivet (EF) 2015/1188 har som mål å redusere energiforbruket til varmeovner (aggregater for vannbåren varme omfattes ikke).

Ikke for alle bruksområder
Økodesigndirektivet (EF) 2015/1188 for varmeovner gjelder ikke alle bruksområder. Direktivet gjelder når en installasjon har som formål å skape en komfortabel temperatur for personene på stedet. Direktivet gjelder ikke oppvarmingsinstallasjoner av det mer tekniske slaget, som i produktutviklingsrom, i produksjonsprosesser, frostbeskyttelse osv. Direktivet gjelder heller ikke installasjoner i kjøretøy, offshore eller utendørs.

Økodesigndirektivet eller ikke?
Mange av Fricos produkter kan brukes både som varmeovner (som definert i (EF) 2015/1188) og til formål innen teknisk oppvarming. Det er opp til installatøren som er ansvarlig for installasjonen å vurdere hvorvidt økodesigndirektivet er gjeldende eller ikke. Reguleringsløsninger for installasjoner som ikke dekkes av økodesigndirektivet står oppført i en separat tabell.

Hvorfor økodesign?
"Mer effektive produkter som reduserer energi- og ressursforbruk etterspørres nå over hele verden. EUs lovgivning for økodesign og energimerking er et effektivt verktøy for å gjøre produkter mer energieffektive. Den bidrar til å utelukke de dårligst ytende produktene fra markedet og har dermed stor betydning med tanke på EUs energimål for 2020. I tillegg styrker den konkurranseevne og innovasjon i bransjen ved å fremme bedre miljøytelse for produktene i det interne markedet." http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en

Hurtigveiledning
En hurtigveiledning som viser endringene som er gjort i Fricos produktutvalg på grunn av økodesigndirektivet (EF) 2015/1188 for varmeovner. Les mer.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?