7 sep | Aeroventic
5.0
AirMaster: Hvorfor desentral ventilasjon?

airmaster.se

Lavt energiforbruk, differensierte driftstider, enkel tilpasning til individuelle behov og mulighet for etappevis installasjon er noen av grunnene for å velge desentrale ventilasjonsløsninger fremfor sentrale. Dessuten trenger man ikke gå på kompromiss med styringen – den kan foregå sentralt. Når det gjelder installasjon, er det også en rekke muligheter. Anlegget kan være synlig installert eller integrert.

Plassmessig skal det ikke settes av arealer til tekniske rom eller gjøres plass til kanaler. Ombygging kan skje i mindre etapper, f.eks. med én etasje eller bare noen få rom om gangen. Dermed kan man slippe å tømme hele bygningen under et byggeprosjekt.

De desentrale anleggene er hengt opp i den branncellen de betjener, og anleggene er ikke forbundet med hverandre. Dette betyr at det ikke er noen omkostninger til brann- og røyksikring, eller til rengjøring av kanaler for den saks skyld.

Energiforbruket til en Airmaster er ekstremt lavt. I tillegg er det mulighet for behovsstyring på hvert rom. Er det f.eks. ett lokale i bruk på slutten av ettermiddagen, kan de andre lokalene godt stenges ned når de ikke er i bruk. Anleggene kan styres på forskjellige måter, f.eks. med ukeplaner, CO2-sensor eller bevegelsessensor.

Med Airmasters elektroniske verktøy kan du foreta beregninger på ventilasjonsbehov og energiforbruk:

 • «Ventilation calculator» kan fortelle deg hvilket Airmaster-anlegg vi anbefaler ut fra dine krav og rommets funksjon.
 • «Energy calculation» kan fortelle deg om energiforbruket til det valgte Airmaster-anlegget ut fra bruks- og temperaturønsker.

Hvordan får du et desentralt ventilasjonsanlegg til å passe inn i rommet?

AirMaster: Hvorfor desentral ventilasjon? - 1

Det er flere muligheter. De vegghengte ventilasjonsanleggene er utviklet for å ha innblåsing rett under taket og utnytte “coanda-effekten” for optimal luftfordeling i rommet. Her er det mulighet for å montere 2/3 av anlegget i taket, som vist på bildet, eller bare installere hele anlegget under taket.

I tillegg er det også mulig å bruke Airmaster-anlegget over et ventilasjonstak, der innblåsing skjer over taket. Luften vil så sive ned gjennom ventilasjonstaket og fordeles jevnt i rommet. Anlegget er installert slik at serviceluken er tilgjengelig. Denne integrerte løsningen krever litt ekstra på avtrekksiden, hvor man kan føre brukt luft fra rommet til ventilasjonsanlegget via kanaltilsluttede avtrekksventiler. 

 

Når det gjelder de gulvstående modellene, kan de integreres i rommet som f.eks. romdeler eller oppslagstavler. AM 1200 kan dekkes med paneler av forskjellig slag, som tavle, whiteboard, speil eller grafikk.

AirMaster: Hvorfor desentral ventilasjon? - 2En AM 900 kan f.eks. bygges inn i en nisje eller bak veggpaneler med luftehull.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?