25 aug 2017 | Aeroventic
4.0
AF Gruppen med rekordhøy ordrereserve og godt resultat

AF Gruppen forsetter å vokse lønnsomt med en rekordhøy ordreinngang og en resultatmargin på 7,5 % i kvartalet. Samtidig har sykefraværet aldri vært lavere.

AF Gruppens omsetning var MNOK 3 347 (3 170) i 2. kvartal og 6 009 (5 877) i 1. halvår. Resultat før skatt ble MNOK 250 (249) i 2. kvartal og MNOK 393 (435) i 1. halvår. Resultatmarginen ble 7,5 % (7,8 %) i 2. kvartal og 6,5 % (7,4 %) i 1. halvår.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egen organisasjon. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 2. kvartal var 1,4 (0,7). I 1. halvår 2017 var H-verdien 1,2 (1,3).
I 2. kvartal var sykefraværet 2,8 % (3,3 %), og for 1. halvår var det 3,2 % (3,8 %).

Sterk ordreinngang i kvartalet ga en ordrereserve per 30.06.17 på MNOK 18 928 (11 626). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 203 (190) i 2. kvartal og MNOK 619 (342) i 1. halvår.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon og hadde per 30.06.17 netto rentebærende fordringer på MNOK 698 (300).

-  AF Gruppen leverer et solid kvartalsresultat. Den sterke ordreinngangen og konsernets finansielle posisjon gir et godt grunnlag for å realisere vekststrategien frem mot 2020. Den rekordhøye ordrereserven  viser at kundene etterspør vår kompetanse og våre tjenester.

Evnen til å være nysgjerrig og se etter muligheter er en del av AF-kulturen. Det er entreprenørånden og gjennomføringsevnen som gir AF Gruppen konkurransekraft og gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver. Det siste halvåret har vi fått med oss flere nye på laget, og nå består AF av ca. 3 600 medarbeidere. Evnen til å formidle våre kjerneverdier vil være avgjørende for å opprettholde en sterk og tydelig kultur og samtidig oppnå lønnsom vekst.

En helt sentral del av AF-kulturen er arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Dette ligger til grunn for all vår drift. Derfor er det inspirerende å se at vi både leverer solide økonomiske resultater og ivaretar helsen til våre medarbeidere. Fokuset på godt og forebyggende sikkerhets- og helsearbeid skal være like tydelig i verdiskapingen fremover, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?