19 jun 2017 | Aeroventic

AF Gruppen har i dag mottatt en bestilling fra Oslo S Utvikling (OSU) på nok et byggetrinn i Bjørvika.

Byggetrinnet omfatter felt B6a som er beliggende rett sør for Dronninglunden (felt B2), som AF Gruppen også skal bygge. Begge feltene ligger nord for Bispekilen og med denne bestillingen er utbyggingsarbeider nå igangsatt i hele Bispevika Nord.

B6a-feltet består av i alt 9 ulike bygg med ulik utforming og innbydende uteområder. Prosjektet omfatter totalt 215 leiligheter i tillegg til utadrettet virksomhet på gateplan og en forlengelse Oslos havnepromenade på kaianlegget rundt. Det danske arkitektkontoret Vandkunsten tegner området som blir et flott boligprosjekt i vannkanten og flere av leilighetene får sjøen rett utenfor vinduet.

AF Gruppen starter fundamenteringsarbeider på prosjektet i september 2017 og forventet ferdigstillelse er våren 2020. Kontraktens verdi er anslått til ca. MNOK 739 ekskl. mva. Det er forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg av leiligheter før igangsetting av byggearbeider over bakken.

- Kontrakten inneholder ambisjoner om en kostnadseffektiv og innovativ utbygging, og vi ser fram til å jobbe sammen med OSU for å realisere ambisjonene, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.

AF Gruppen har mottatt bestilling for nytt byggetrinn i Bispevika - 1

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?