22 aug 2017 | Aeroventic
4.5
ABB leverer hybrid kraftsystem med energilagring til servicefartøy for offshore vindparker

ABB vil optimalisere både sikkerheten og miljøavtrykket for et nytt servicefartøy for offshore vindparker ved å installere Onboard DC Grid. Systemet muliggjør funksjonell og kosteffektiv integrering av batterier om bord. Som en integrert del av kraftsystemet vil styringssystemet (PEMS) sikre sikker og effektiv drift av servicefartøyet. Hybridsystemet gjør at færre generatorer kjøres samtidig, uten risiko for sikkerheten, samtidig som det medfører lavere vedlikeholdskostnader og bedre drivstofføkonomi.

ABB leverer hybrid kraftsystem med energilagring til servicefartøy for offshore vindparker.

- Skipsindustrien har oppdaget fordelene med energilagring, forteller Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.

- Med økende bruk av batterier i maritime operasjoner, og brenselsceller som et kommende alternativ, forventer vi at Onboard DC Grid får ytterligere fotfeste i markedet.

Onboard DC Grid vil integrere to sett batteripakker som primært vil benyttes som roterende reserve (spinning reserve) og til kutting av effekttopper (peak shaving). Resultatet er en mer effektiv drift av fartøyet. For eksempel kan effekttopper dekkes av batterier istedenfor å starte enda en motor. Samtidig kan batteriene fungere som generatorreserve, slik at behovet for å kjøre generatorer som reserve reduseres. Mer effektiv drift gir langtidsfordeler for motorene, med færre driftstimer og økt virkningsgrad grunnet høyere motorlast.

ABBs Onboard DC Grid har blitt installert på en rekke fartøystyper, inklusiv ferger, offshore servicefartøyer og en kabellegger.

- Dette prosjektet viser hvordan energilagring er en kostnadseffektiv løsning for å optimalisere energieffektivitet og sikkerhet, sier John Olav Lindtjørn, produktsjef for Onboard DC Grid i ABB.

- Energilagring kan benyttes til mange formål om bord. For helelektriske fartøy som den eneste energikilden, eller som i dette tilfellet der batteriene er en effektiv støtte for hovedmaskineriet.

Kraftsystemet kontrolleres av det integrerte styringssystemet, PEMS, som styrer de ulike komponentene for å optimalisere sikkerhet og effektivitet, slik at generatorene kan kjøres med variabel hastighet og lade batteriene optimalt. Dette til forskjell fra tradisjonelle vekselstrømsystemer (AC), hvor generatorene går på fast hastighet uavhengig av kraftbehovet, noe som kan føre til ekstra maskinslitasje og dårlig drivstofføkonomi ved lav last. Redusert turtall vil også gi fordeler for mannskapet på servicefartøyet på opptil 90 personer i form av mindre støy og vibrasjoner.

Servicefartøyet er designet av Salt Ship Design på Stord. Det skal bygges av verftet Cemre i Tyrkia. Det vil eies og opereres av Louis Dreyfus Armateurs til vedlikehold av turbiner på offshore vindparker utenfor kysten av Tyskland.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?