5 nov | Aeroventic
2 GUIDER FRA EUROVENT - GRATIS TIL DEG

exhausto.se

Den ene guiden omhandler ventilasjonsaggregater, den andre filtrering etter den nye filternormen EN ISO 16890

Vi har mottatt to guider fra Eurovent som vi gjerne vil dele med deg. For erfarne ventilasjonsfolk er dette ganske sikkert kjent stoff, men begge guidene har en god struktur, presiserer termer og gir en god oversikt over et komplekst fagområde. 

Denne ene guiden omhandler ventilasjonsaggregater og heter ”Air Handling Units”.

Formålet med guiden er å gi alle som har med ventilasjonsaggregater å gjøre en gjennomgang av dette svært viktige elementet i et ventilasjonsanlegg. 

Hovedpunktene i guiden er:

 • Det nytter å ventilere
 • Hjertet i et ventilasjonsanlegg
 • Bruksområde
 • Funksjoner og komponenter
 • Energieffektivitet og LCC-beregning
 • Automatikk
 • Design av ventilasjonsanlegg
 • 3. parts sertifisering
 • Gjeldende standarder

Den andre guiden omhandler filtre og filtrering og heter ”Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation applications”.  

Formålet med guiden er å orientere fabrikanter av ventilasjonsanlegg og sluttbrukere om korrekt filtrering. 

Hovedpunktene i guiden er:

 • Viktigheten av å filtrere
 • Fordel ved bruk av filtre
 • Filterets fundamentale funksjon
 • Gjeldende standard
 • Korrekt design av filtrering
 • Filtres energieffektivitet
 • Nøkkelområder for bruk av filtre

 

Du kan laste ned de to guidene her

Vi i EXHAUSTO ønsker å spre kunnskap om ventilasjon og inneklima, og medvirke til at valg av ventilasjonsløsning gjøres på basis av en faglig vurdering. Vi håper du får glede av de to guidene.

Du kan gjerne dele dem med andre kolleger som kanskje ikke får vårt nyhetsbrev.

Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?