Produsent
NO
Soler & Palau Ventilation
2008
Europa
1164

Om Covent

Dette er stikkord som omfatter driften hos Covent på en god måte.

En bevisst miljøprofil og energiøkonomisering har preget Covent i alle år. Bedriften tilbyr luftbehandlingsanlegg som utnytter miljøet og dets energi på en effektiv og skånsom måte. God ventilasjon gir et sunnere inneklima. Samtidig gjenvinnes varmen fra den gamle lufta, og sparer dermed naturen for tapping av annen energi.

Covent var forut for sin tid på syttitallet og driver fortsatt et kontinuerlig utviklingsarbeid, både for å forbedre og forenkle allerede eksisterende produkter; samt å finne nye anvendelsesmuligheter for dem. Dessuten endres markedets behov over tid, og nye produkter må erstatte de gamle. Nytenkning og produktutvikling er et team-arbeid der bedriftens fagkompetanse utnyttes maksimalt.

Arbeidsstokken på Covent er preget av lang erfaring og solid kompetanse. I alle ledd finnes medarbeidere som har vært ansatt i en årrekke. Det har fulgt produktutviklingen og markedstilpasningen, og vet det meste om luftbehandling og varmegjenvinning. Bedriften har opp gjennom årene alltid hatt fokus på faglig dyktighet, erfaring, nytenkning og vilje til å ta ansvar.

Denne erfaringen lar vi komme våre kunder direkte til nytte i form av personlig kontakt og tett oppfølging. Det meste vil leverer blir tilpasset den enkelte kundes behov. Det forutsetter mye kontakt og nært samarbeid med våre kunder. Slikt samarbeid gir tillit og fører til at kundene kommer igjen ved senere anledninger. Etter mange år i bransjen setter vi stor pris på å kunne jobbe slik.

På slutten av 80 tallet utviklet Covent sin egen automatikk, og gikk dermed inn i et nytt fagområde. Norgesmesterskapet ble velkjent for sin enkle oppbygging, men ble ikke videreført utover -90 årene. I tillegg til automatikken ble boligventilasjon et satsingsområde gjennom -90 årene. Disse områdene tok litt fokus bort fra hovedproduktet som var luftbehandlingsaggregatene både for innendørs og utendørs plassering. Videre utvikling av disse kom i gang på slutten av 90 tallet, og gjenspeiler den nye CK serien som vi er kjent for i dag. CK serien viser det beste av Covents 30 års erfaring og ble derfor Eurovent sertifisert, som eneste norske aggregatserie.

For øvrig ble 90 årene preget av at den ene av grunnleggerne Sigbjørn Jensen gikk bort og at den andre, Paul Tengesdal, ikke lenger har eierinteresser i selskapet.

Nedlastede filer Covent

Kontakt Covent

Adresse
Kontakt
www.covent.no [javascript protected email address] +47 51 45 96 00
Sosiale medier
Youtube
Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?