Produsent
NO
1940
Hele verden
44
Vifter for industri, Landbruksventilasjon

Om J. L. Bruvik

J. L. Bruvik AS ble stiftet av Johan Leif Bruvik i 1940. Det hele startet med kontor i Nøstegaten og produksjon på Askøy. Utgangspunktet var transportbånd og industrivifter.

På grunn av materialmangel under krigen måtte driften legges om, og bedriften solgte lim til møbelfabrikker gjennom krigsårene. Etter krigens slutt ble det nye lokaler på Mindemyren, bygget av skrapjern fra «Cooken» og materialer fra tyskerbrakker. Produksjonen av transportbånd og industrivifter ble gjenopptatt, der blant annet granathylser ble brukt som ruller. Firmaet klarte seg bra selv om det var magre tider også her etter 1945.

I 1967 startet en ny æra i J.L. Bruviks AS historie, da fabrikken på Nyborg i Åsane sto klar for produksjon. Det var ikke mange som hadde tro på en produksjonsbedrift ute på landet, men slik ble det heldigvis. I samme periode tok Ragnar Mølstad (fra Hedmarken) over som daglig leder etter sin svigerfar Johan Leif Bruvik. Ragnar Mølstad hadde mye kunnskap om landbruk med seg i sekken over fjellet, og firmaet fikk da et ekstra bein å stå på i den gang et gigantisk marked.

På 70-, 80- og 90-tallet sto bedriften for 80 % av landbruksventilasjon i Norge. Selv til Asia solgte vi store ventilasjonsanlegg på den tiden.

På 90-tallet tok også produksjon av ventilasjonsutstyr til offshore seg kraftig opp. J.L. Bruvik AS fikk etter hvert en sterk posisjon i dette markedet p.g.a. kvalitet, nærhet, og ikke minst; service. Dette er noe firmaet har tatt vel vare på og vi har i dag en sterk posisjon i offshore-markedet.

I år 2000 takket R. Mølstad av som disponent og Jon Arne Mølstad tok over roret.

Våre meget dyktige ansatte, og ikke minst kvalitetsbevisste kunder, gjør at J.L. Bruvik AS fortsatt kan styrke og videreutvikle sin posisjon i markedet.

J.L. Bruvik AS er Norges ledende produsent av løsninger innen ventilasjon og materialhåndtering. Fra vårt hovedkontor i Åsane utenfor Bergen leverer vi innovative produkter til kunder innen offshore, shipping, industri og landbruk.

J.L. Bruvik AS designer og produserer sine løsninger ved bedriftens 7500 kvadratmeter store anlegg i Åsane. Våre 50 ansatte har lang erfaring i produksjon av venitlasjon og materialhåndering, og kan dekke de fleste behov våre kunder har.

Vår avdeling for ventilasjon produserer aksialvifter og sentrifugalvifter for de fleste behov innen ventilasjon. Hovedvekten ligger på tyngre industrivifter for bruk på landbaserte industrianlegg på og offshore anlegg.

For landbruksventilasjon til storfe, gris, fjørfe, sau, geit og hest leverer vi komplette systemer. Under varemerke Optimavent består et komplett anlegg av CD avtrekksvifter med kanal, spjeld, takhetter, luftblander, friskluftventiler og reguleringsutstyr.

Innenfor områdene pulververteknologi og materialhåndtering er vår kompetanse fra prosjektering og produksjon til ferdig igangkjørt anlegg. Av produktspesialiteter kan nevnes blande- og fylleanlegg for pulver, doseringsanlegg, småsekkefyller, transportbaner med veieanlegg og pakkeanlegg, koppelevatorer og skruetransportører.

Produkter J. L. Bruvik

Kontakt J. L. Bruvik

Adresse
Kontakt
bruvik.no [javascript protected email address] 55 53 51 50
Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?