Entreprenør
NO
1985
3100

Om AF Gruppen Norge

Om AF Gruppen

ET LEDENDE ENTREPRENØR- OG INDUSTRIKONSERN

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

AF er involvert i alt fra riving av oljeplattformer til store bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg har AF bygget opp Nordens største kompetansemiljø innen effektiv energibruk.

Et bredt tjenestespekter og mange kompetansemiljøer gir karrieremuligheter på tvers av konsernet. Dyktige medarbeidere får tidlig ansvar og store muligheter for personlig utvikling gjennom AFs mange prosjekter. AF Gruppen har opplevd sterk vekst det siste tiåret. Selskapets entreprenørånd handler om å utvikle eksisterende og nye områder for å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på.

Anlegg
AF har erfaring og kompetanse til å gjennomføre alt fra mindre til store og krevende anleggsprosjekter. AF utfører prosjekter innenfor vei og bane, havn, fundamentering, kraft og energi samt landanlegg for olje og gass. Kundene er hovedsakelig offentlige og kommunale etater, samt større energi- og industriselskaper.
Anleggsvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Miljø
AF er Europas ledende entreprenør innen riving og miljøsanering av bygninger, industrianlegg og konstruksjoner. AF tilbyr løsninger som møter kundenes miljøutfordringer og selskapet har også solid kompetanse innen fagområder som sprenging, mudring, behandling av forurenset masse og fjerning av skipsvrak.
Miljøvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Bygg
AF er en av de største entreprenørene innenfor bolig-, nærings- og offentlige bygg. AFs erfaring spenner over hele verdikjeden fra utvikling og prosjektering til bygging. AF er også ledende entreprenør innen rehabilitering. AF leverer tjenester til alt fra mindre selskaper med ett enkelt oppdrag, til store private eller offentlige aktører med langvarige kundeforhold. AF samarbeider tett med kundene for å finne effektive løsninger som tilfredsstiller fremtidens miljø- og energikrav.
Byggvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Eiendom
AF utvikler boliger og næringsbygg i egen regi. De fleste av prosjektene er geografisk plassert der AF har egne entreprenørtjenester. AF samarbeider tett med andre aktører i bransjen og utbyggingsprosjektene organiseres ofte som felles utbyggingselskaper.
Eiendomsvirksomheten er etablert i Norge og Sverige.

Energi
AF Gruppen tilbyr smarte og energieffektive løsninger for bygg og industri. Med omfattende industriell spisskompetanse tilbyr AF rådgivning og implementering innen energieffektivisering og produksjon av energi, som gir kundene store kostnadsreduksjoner og redusert miljøbelastning.
Energivirksomheten er etablert i Norge.

Offshore
AF har en betydelig og variert aktivitet mot olje- og gassindustrien, med kjerneområder som fjerning, demontering og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner, riggservice, V&M-kontrakter på landanlegg, totalleverandør av HVAC-anlegg, samt EPCIC-prosjekter offshore og marin. AF har et moderne mottaksanlegg for miljøsanering av petroleumskonstruksjoner i Vats utenfor Haugesund.
Offshorevirksomheten er etablert i Norge, Storbritannia og Kina.

Realiserte prosjekter AF Gruppen Norge

Kjølesystemer til boligplattform - Ekofisk 2/4 L
 AF Offshore AeronMollier ble valgt som samarbeidspartner da SMOE Verft i Singapore skulle levere...

Kjølesystemer til boligplattform - Ekofisk 2/4 L

 AF Offshore AeronMollier ble valgt som samarbeidspartner da SMOE Verft i Singapore skulle levere kjølesystemer til Boligplattformen 2/4 L på Ekofisk.

Verftet SMOE er et heleid verft av Sembcorp Marine i Singapore. AFs tjenester inngikk i SMOEs leveranse på en av ConocoPhillips nye installasjoner (Ekofisk 2/4 L) på Ekofisk-feltet. Kontrakten omfattet komplette leveranser og installasjoner av kjøle- og fryseanlegg, og kjøle- og fryserom for proviant inkludert elektroinstrument. Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med flere internasjonale leverandører med lang erfaring og tidligere leveranser til SMOE.

I samarbeid med kunden har AF Offshore AeronMollier designet løsninger som er miljøvennlige og driftssikre med fokus på minimal bruk av HFK medier. Det er lagt stor vekt på at drift og vedlikehold blir ivaretatt på en god måte.

Kontrakten var en viktig del av satsningen innen nybygg offshore og en anerkjennelse av AF Gruppens kvalitet, fagkompetanse og kapasitet. Leveransene ble overlevert i 2012 og 2013.

Fakta om Ekofisk 2/4 L:
Ekofisk 2/4 L er ikke bare en boligplattform, men også et nytt feltsenter for Ekofisk-området. Plattformen knyttes til det eksisterende Ekofisk-senteret med bro. I tillegg til 552 lugarer har plattformen fått en rekke feltsenterfunksjoner som blant annet helikopterdekk- og -hangarer, 75 kontorarbeidsplasser og en rekke hjelpesystemer som for eksempel tilførsel av brannvann og ferskvann.

Les meir

Kontakt AF Gruppen Norge

Adresse
Kontakt
www.afgruppen.no +47 22 89 11 00
Hva er aeroventic?
 • Hva er aeroventic?

  Aeroventic er en internasjonal løsning dedikert for HVACR bransjen. Den ble designet med tanke på produsenter og forhandlere som kan presentere sin forretning og produkter over hele verden. Et system med globalt omfang.

 • Firmaprofil

  Bygg bedriftens verdi på konkurransedyktighet.

  Del kataloger, programvare for valg og nøkkelinformasjon for din bedrift.

 • Virtuell visningsrom

  Dette er et utmerket sted der du kan presentere samtlige produkter uten at det krever mye innsats. Hvert produkt er utstyrt med opsjon ”Legg til forespørsel” for å gjøre det enklere for kunder. Forespørselen sendes direkte til deg.

 • Nyheter, Informasjonskanal

  Egentlig tilsvarer aeroventic offline messe, der du presenterer din bedrift og produkter, distribuerer produktkataloger, etablerer kontakter og tar vare på at din bedrift er synlig i bransjen.

Hva får du dersom du velger oss?
Partnere
Hva får du dersom du velger oss?